Szkolenie pracowników i managerów w Happy Restaurant

Jakie są korzyści ze szkolenia Happy Restaurant dla Twojej firmy?

 • Motywacja i zaangażowanie – pracownicy lepiej rozumieją sens i celowość swoich codziennych zadań
 • Efektywność i produktywność – podniesienie praktycznych umiejętności pracowników
 • Zadowolony klient – lepsze zrozumienie wymagań klientów i efektywniejsze budowanie relacji
 • Wyższa sprzedaż – wdrożenie najlepszych technik sprzedaży do codziennej praktyki
 • Retencja i lojalność – szkolenie jest postrzegane jako wyraz dbałości o pracodawcy o rozwój swoich ludzi i stanowi o jego przewadze na rynku
 • Komunikacja – poprawa komunikacji wewnątrz przedsiębiorstwa – mniej konfliktów i lepsza atmosfera pracy
 • Praktyczne wdrożenie umiejętności – szkolenia dla managerów, narzędzia wspierające zarządzanie, wsparcie poszkoleniowe

Przykładowa tematyka szkoleń:

 • Budowanie pozytywnych doświadczeń klienta
 • Sprzedaż sugestywna
 • Skuteczna komunikacja (za ladą i przez ladę)
 • Praca zespołowa
 • Warsztaty problemowe*

Zakres i charakter szkolenia są ustalany wraz z właścicielem, czyli w trakcie spotkania dot. analizy potrzeb szkoleniowych.

Jakie są standardy szkoleń realizujemy w Happy Restaurant?

W Happy Restaurant realizujemy standard szkoleniowy Grupy SET (Krzysztof Kot jest certyfikowanym przez SET trenerem biznesowym). Oznacza to, że wykonujemy szkolenia w oparciu o zasady etyczne oraz metodologię tej organizacji. Dzięki temu, oraz wieloletniemu doświadczeniu w  sali szkoleniowej z klientami gwarantujemy najwyższą jakość i profesjonalizm współpracy. 

Jak wygląda szkolenie realizowane przez Happy Restaurant?

Przykładowy schemat usługi szkoleniowo-doradczej:

 1. Analiza potrzeb szkoleniowych
 • Badanie tajemniczy klient (diagnozujące – przed ustaleniem zakresu szkolenia)
 • Analiza potrzeb szkoleniowych wg. modelu HPI**
 1. Przygotowanie „szytego na miarę” programu szkolenia i materiałów
 • Szczegółowa agenda szkolenia
 • Materiały dydaktyczne (na flipchartach lub prezentacja Power Point + wydruki dla uczestników)
 • Ćwiczenia rozwojowe wg. Cyklu Kolba*** (ćwiczenia w grupach i indywidualne)
 1. Realizacja szkolenia
 • Terminy – do uzgodnienia (możliwe również terminy wieczorne i weekendowe)
 • Czas trwania (w pełni uzależniony od zakresu i uwarunkowań firmy)
 • Trenerzy prowadzący – Krzysztof Kot lub/i inni specjaliści Happy Restaurant (w zależności od tematyki szkolenia)
 1. Ewaluacja wyników
 • Mini test wiedzy kończący szkolenie
 • Ankieta poszkoleniowa wypełniana przez uczestników
 1. Konsultacja poszkoleniowa (dla właściciela i managera)
 • Przedstawienie raportu z procesu szkoleniowego
 • Przedstawienie rekomendacji

Ile kosztuje profesjonalne szkolenie zespołu restauracji?

 • Ceny dnia szkoleniowego (8h) rozpoczynają się od 1500zł netto.
 • Przeprowadzenie analizy potrzeb szkoleniowych od 800zł netto.
 • Konsultacje „okołoszkoleniowe” – cena kawy w Twojej restauracji 😉

Definicje:

* Warsztaty problemowe – warsztaty uwzględniają konfrontację poszczególnych osób, ich umiejętności i pomysłów. Nad sukcesem procesu kształcenia czuwa trener, który ma określony scenariusz przeprowadzenia zajęć oraz z góry określone cele.

** HPI – to systematyczny proces rozpoznawania oraz analizowania luk w działaniu pracowników (w powiązaniu z celami biznesowymi danego zespołu lub pracownika), planowania zmian w pożądanych działaniach poszczególnych grup pracowników, projektowania i wrażania najefektywniejszych interwencji i mierzenia biznesowych rezultatów.

*** Cykl Kolba – profesjonalna metoda szkoleniowa stosowana w nauczaniu dorosłych. Opiera się na zastosowaniu cyklu, w którym punktem wyjścia jest bezpośrednie doświadczenie i wyciągnięcie z niego samodzielnych wniosków. Następnie szkolonemu przedstawia się alternatywne sposoby rozwiązania problemu, które w ostatnim etapie cyklu są osobiście testowane i integrowane.

Po więcej informacji w sprawie szkoleń kontaktuj się z nami bezpośrednio. 

Tel.: 666 398 218 

E-mail: biuro@happyrestaurant.pl