Bezpieczeństwo żywności = Bezpieczeństwo biznesu

sprawdź naszą ofertę ⇓

Bezpieczeństwo żywności, oprócz warstwy formalnej reprezentowanej przez procedury GMP/GHP i HACCP posiada fundamentalne znaczenie dla sukcesu biznesowego QSR. Bezpieczeństwo żywności w praktyce przejawia się w obszarach takich jak:

 • bezpieczeństwo żywności = bezpieczeństwo klienta
 • bezpieczeństwo żywności = reputacja marki
 • bezpieczeństwo żywności = stabilność biznesu
 • bezpieczeństwo żywności = odpowiedzialność społeczna i prawna przedsiębiorstwa

Realizacja wymogów bezpieczeństwa żywności standardowo oparta jest o wymagane księgi GMP/GHP i HACCP oraz powiązane z nimi wewnętrzne procedury operacyjne. Jednak w praktyce jedynie część zapisów tam zawartych jest znana i zrozumiana dla personelu liniowego, jeszcze mniej jest realizowane na co dzień. Oznacza to, że wypracowana z trudem marka QSR w każdej godzinie swojej działalności jest narażana przez własnych pracowników na poważne straty w ww. obszarach.

Happy Restaurant dostarcza wsparcie w zwiększeniu bezpieczeństwa żywności poprzez:

 • analizę systemu HACCP oraz przełożenie jego wymagań na język praktyki w postaci materiałów operacyjnych i szkoleniowych
 • opracowanie indywidualnego programu szkolenia zintegrowanego ze specyfiką marki
 • warsztaty dla personelu prowadzone w sposób zrozumiały i motywujący dla pracowników a jednocześnie z respektem dla celów operacyjnych i biznesowych
 • realizację usług w miejscu wskazanym przez zamawiającego w sposób minimalizujący dodatkowe koszty i przestoje w pracy
 • udokumentowanie na potrzeby systemu HACCP zakresu i przebiegu szkolenia oraz wystawienie dyplomów ukończenia przez certyfikowanego Audytora wewnętrznego ds. systemów HACCP/ Technologa Żywienia Zbiorowego z 15-letnim doświadczeniem w branży QSR
 

sprawdź naszą ofertę ⇓

OFERTA PRO

Happy Restaurant oferuje pogramy szkoleniowe w zakresie GMP/GHP HACCP, które są merytorycznie i funkcjonalnie dopasowane do praktycznych potrzeb danej marki:

 • analiza ksiąg GMP/GHP HACCP i utworzenie materiałów operacyjnych i szkoleniowych (również do późniejszego wykorzystania we własnym zakresie)
 • opracowanie indywidualnego programu szkolenia, zintegrowanego z procedurami operacyjnymi i z księgą HACCP danej marki
 • przeprowadzenie 5- godzinnych praktycznych szkoleń w punktach wskazanych przez zamawiającego

 

OFERTA STANDARD

 • przeprowadzenie standardowego 3-godzninnego szkolenia z zakresu bezpieczeństwa żywności opartego na wymogach systemu HACCP i Kodeksu Żywnościowego Codex Alimentarius (sprawdź program standardowego szkolenia)