Struktura, narzędzia i realizacja strategii marki QSR

sprawdź naszą ofertę ⇓

Budowanie strategii rozwoju marki powinno być jednym z pierwszych kroków twórców konceptu QSR i a jej realizacja fundamentem codziennego działania firmy.

Strategia marki QSR działającej w skali jednego lub kilku lokali różni się od strategii rozwoju większej sieci tej samej marki. Choć obie budowane są na tych samych „kamieniach węgielnych” to środek ciężaru strategii, jeśli chodzi o czynniki sukcesu, leżą gdzie indziej. Sieciowa strategia rozwoju i skalowania musi być, z jednej strony bardziej złożona, ale z drugiej też bardziej przejrzysta. Złożoność wynika z konieczności dodania do fundamentalnych wartości leżących u podstaw marki elementów zapewniających wielopłaszczyznowy rozwój i zarządzanie. Przejrzystość natomiast, jest wymagana z powodu zwiększającej się różnorodności interesariuszy systemu oraz wymogu wyróżnienia na rynku. Dlatego, nawet jeśli marka stworzyła świetną strategię działającą w małej skali, nie gwarantuje to sukcesu w następnej fazie, fazie wzrostu.

Wsparcie budowania strategii rozwoju marki QSR przez Happy Restaurant obejmuje najważniejsze obszary działalności; od archetypu marki przez tworzenie menu, dobór lokalizacji, wystrój, promocję, aż po kulturę organizacyjną i markę pracodawcy. Jest to praca domowa, której odrobienie procentuje przez wiele lat.

sprawdź naszą ofertę ⇓

Oferta Happy Restaurant obejmuje przemyślaną strukturę, nowoczesne narzędzia i moderowanie procesu budowania marki QSR. Rolą właściciela marki jest wypełnienie tej struktury niepowtarzalną treścią:  

  • Warsztat budowania strategii marki QSR Happy Restaurant – to przemyślana metoda obfitująca w profesjonalne narzędzia dedykowane najwyższej kadrze zarządzającej. Efektem warsztatu jest ugruntowanie strategii marki QSR na najważniejszych polach jej działania.
  • Zestaw narzędzi do realizacji strategii – podręcznik operacyjny zbudowany na podstawie przyjętej strategii, brandbook opisujący szczegółowo elementy identyfikacji wizualnej i sposoby ich wykorzystania, szkolenia dla personelu w zakresie zrozumienia i stosowania elementów strategii w codziennej pracy
  • Konsulting wdrożenia strategii – monitoring procesu wdrożenia strategii na każdym poziomie organizacji, audyt operacyjny i biznesowy, wsparcie dla kadry zarządzającej w doborze taktyk służących realizacji strategii