Podręczniki operacyjne dla gastronomii

Systematyzacja i sprawne replikowanie unikalnego know-how rozproszonej sieci sprzedażowej to w obecnych warunkach rynkowych nie tylko kwestia optymalizacji kosztów, ale również budowania długotrwałych i rentownych relacji z konsumentem. Niezawodnym od lat narzędziem skupiającym „mądrość” najlepszych organizacji jest Podręcznik Operacyjny. Pozwala on odtwarzać sprawdzony pomysł w nowych lokalizacjach w sposób najbardziej zbliżony do oryginału. Happy Restaurant tworzy podręczniki, które nie lądują w szufladzie prezesa, ale są realnym i praktycznym narzędziem rozwoju sieci gastronomicznych.

Cena: od 10.000 zł / pełny podręcznik przygotowany na indywidualne zlecenie marki