Zewnętrzne wsparcie audytów wewnętrznych

Konieczność realizacji programu audytów wewnętrznych na prawnym etapie rozwoju sieci QSR jest oczywista. Zapewniają one spoistość operacyjną i wizerunkową marki oraz pozwalają na zachowanie kontroli nad rozproszoną siecią sprzedaży. Światowym trendem jest outsorceing audytów wewnętrznych na zewnętrzne, wyspecjalizowane podmioty. Firma oferująca zewnętrzne wsparcie audytów wewnętrznych powinna spełniać kilka warunków:

  • posiadać doświadczenie w audytowanej branży – aby wyciągać adekwatne i przydatne dla zamawiającego audyt wnioski
  • dysponować odpowiednim aparatem metodologicznym w zakresie audytów – aby rezultatem współpracy nie był wykaz błędów poszczególnych osób, lecz paleta możliwości do systemowej poprawy
  • formalnie gwarantować pełną poufność i dyskrecję – aby zapewnić bezpieczeństwo audytowanego podmiotu
  • posiadać praktyczną zdolność do prowadzenia współpracy audytorskiej – posiadać odpowiednie narzędzia i umiejętności, aby móc prowadzić działania we wskazanym przez zamawiającego miejscu, czasie, języku i oprogramowaniu

Happy Restaurant wspiera prowadzenie audytów wewnętrznych w branży QSR w zakresie:

  • przyjęcia roli audytora zewnętrznego realizującego program audytów wewnętrznych (praca na udostępnionych checklistach lub utworzenie własnych / praca w j. polskim i angielskim)
  • prowadzić audyt w szerokim zakresie tematycznym: operacyjnym, biznesowym, bezpieczeństwa żywności
  • zaoferować wsparcie merytoryczne w obszarze tworzenia nowych kompleksowych programów audytowych dla marek QSR, które osiągnęły już ten etap rozwoju
  • zaoferować własny system informatyczny do realizacji programu audytów, bazujący na autorskiej aplikacji mobilnej „Mobile Audyt” skorelowanej z witryną WWW do koordynacji i zarządzania audytami

Audytor zobowiązuje się do utrzymania pełnej tajemnicy wszystkich kwestii związanych ze współpracą podpisując z zamawiającym Umowę o zachowaniu poufności / Non-disclosure agreement (NDA).