Kształcenie trenerów wewnętrznych

Skuteczne przekazywanie wiedzy, zarówno w zakresie wdrażania nowych pracowników jak również doszkalania zespołów jest kluczowe dla utrzymania standardu usług i efektywności biznesowej w QSR i gastronomii. Manager realizujący rolę trenera wewnętrznego powinien robić to efektywnie, dokładnie i w sposób utrwalający pożądaną kulturę organizacji. Przez jego ręce przechodzą setki ludzi reprezentujących markę przed klientem. Źle przeprowadzone szkolenia skutkują niskim poziomem umiejętności, słabym morale pracowników i koniecznością nieustannego korygowania działań personelu. Wszystko to wpływa na obniżenie poziomu usług, zwiększenie rotacji i spadek dochodów.

Manager realizujący szkolenia powinien być ekspertem w zakresie działań operacyjnych i biznesowych swojej marki, ale aby być skutecznym trenerem musi również wiedzieć:

  • jaka jest praktyczna różnica po między wiedzą a umiejętnością
  • jakie techniki szkoleniowe zastosować w zależności od etapu rozwoju i typu pracownika
  • jakich procedur szkoleniowych używać, aby maksymalizować sukces szkoleń
  • jak planować rozwój personelu w oparciu o wzrost kompetencji
  • jak ewaluować rezultaty szkoleń

Happy Restaurant gwarantuje profesjonalne przygotowanie trenerów wewnętrznych działających w branży QSR. Realizujemy kompletny program edukacji szkoleniowców lub poszczególne jego elementy w zależności od potrzeb danej organizacji:

  • analiza potrzeb szkoleniowych organizacji w oparciu o model Human Performance Improvement
  • zamknięte oraz otwarte szkolenia dla trenerów wewnętrznych typu „train the trainer”
  • opracowywanie programów szkoleniowych, scenariuszy szkoleń oraz materiałów szkoleniowych
  • wsparcie superwizyjne dla trenerów wewnętrznych
  • coaching i mentoring dla trenerów wewnętrznych