Coaching managerski ICC w gastronomii

Metoda pracy indywidualnej z managerem, który stoi przed wyzwaniem rozwoju swoich kompetencji zawodowych. Coaching polega na serii spotkań w cztery oczy, gdzie za pomocą odpowiednich pytań w sprawdzonych sekwencjach manager gastronomii sam dochodzi do najlepszych dla niego rozwiązań. Coach nic nie podpowiada, nie sugeruje ani nie dzieli się swoją wiedzą z klientem w trakcie sesji. Coaching managerski w wydaniu Happy Restaurant oznacza to, że osoba coacha jest specjalistą w zakresie tego czym zajmuje się klient, co pozwala na lepsze zrozumienie problemów i zwiększenie efektywności procesu.

Cena: od 350zł netto / za sesję