Operacyjna ekspertyza skuteczności działań sprzedażowych

sprawdź naszą ofertę ⇓

Audyt sprzedaży ma na celu weryfikację z perspektywy operacyjnej (nie wskaźników KPI) i doświadczenia klienta, jakie elementy procesu sprzedaży wymagają poprawy, aby móc w pełniej osiągać cele sprzedażowe. Do prowadzenia audytu wykorzystywane są takie narzędzia jak:

  • analiza procedur sprzedażowych vs. studium wykonalności
  • „tajemniczy klient” – celem zbadania sytuacji sprzedażowej w maksymalnie obiektywny sposób
  • wywiad ustrukturalizowany z personelem sprzedażowym – celem weryfikacji wiedzy na temat celów sprzedaży, metod jej realizacji i motywacji
  • analizę kontekstową – uwzględniającej procesy około sprzedażowe, działania konkurencji i inne elementy mogące wpływać na doświadczenie klienta

sprawdź naszą ofertę ⇓

W zakres oferowanej procedury audytowej Happy Restaurant wchodzą:

  • Zaprojektowanie checklist i dostosowanie systemu oceny (możliwe jest również wykonanie audytu na chcecklistach klienta)
  • Przeprowadzenie audytu w miejscu i czasie ustalonym z zamawiającym
  • Opracowanie raportu
  • Konsultacja poaudytowa

Audyt może odbyć się jednorazowo lub mieć charakter stałej współpracy w ustalonych interwałach. Możliwe jest działanie na narzędziach klienta (w języku pom i angielskim) lub zintegrowanie raportów audytów z systemem danej marki.

Audytor zobowiązuje się do utrzymania pełnej  tajemnicy wszystkich kwestii związanych ze współpracą podpisując z zamawiającym Umowę o zachowaniu poufności / Non-disclosure agreement (NDA).