Lepsza świadomość własnego "pola walki" QSR

sprawdź naszą ofertę ⇓

Każda marka QSR działa w otoczeniu konkurencji rynkowej. Racjonalne zarządzanie zarówno w perspektywie strategicznej jak również taktycznej wymaga świadomości „pola walki”. Audyt konkurencyjności pozwala na uzyskanie rzetelnej informacji na temat pozycji firmy na tle rynku. Realizacja Audytu konkurencyjności pomaga markom QSR w:

 • uniknięciu zagrożeń rynkowych i wewnętrznych, dzięki lepszemu rozpoznaniu w sytuacji
 • uzyskaniu przewagi konkurencyjnej poprzez uzyskanie rzetelnej informacji na temat pozycji firmy na tle rynku i konkurencji
 • uzyskanie lepszych marż – dobór optymalnych cen, produktów, metod promocji
 • dobór optymalnej strategii – możliwość zastosowania strategii rozwoju opartej na empirycznej wiedzy a nie na przypuszczeniach
 • bycie krok przed konkurencją – głębsze poznanie klientów i trendów panujących na danym rynku.
 • poprawę jakości usług – dzięki poznaniu własnych słabych stron i tego co dzieje się, poza standardowym polem widzenia

Wśród elementów analizowanych przez Audyt konkurencyjności Happy Restaurant są:

 • audyt konkurencyjności cen
 • audyt trendów marketingowych
 • audyt mocnych i słabych stron operacyjnych w kontekście rynku
 • audyt wizerunku
 • audyt adekwatności oferty gastronomicznej

Audyt zestawia perspektywę mikrootoczenia rynkowego z badaniem szerszych trendów. Zamawiający Audyt konkurencyjności ma wpływ na dobór marek do grupy porównawczej, mogą to być bezpośredni konkurencji QSR lub konkurencja pośrednia. Wspólnie określamy również zakres i zasięg badania

Audytor zobowiązuje się do utrzymania pełnej tajemnicy wszystkich kwestii związanych ze współpracą podpisując z zamawiającym Umowę o zachowaniu poufności / Non-disclosure agreement (NDA).