sprawdź naszą ofertę ⇓

Bezpieczeństwo żywności = Bezpieczeństwo biznesu

Bezpieczeństwo żywności, oprócz warstwy formalnej reprezentowanej przez procedury GMP/GHP i HACCP posiada fundamentalne znaczenie dla sukcesu biznesowego QSR. Bezpieczeństwo żywności w praktyce przejawia się w obszarach takich jak:

 • bezpieczeństwo żywności = bezpieczeństwo klienta
 • bezpieczeństwo żywności = reputacja marki
 • bezpieczeństwo żywności = stabilność biznesu
 • bezpieczeństwo żywności = odpowiedzialność społeczna i prawna przedsiębiorstwa

Realizacja wymogów zapewnienia bezpieczeństwa żywności opiera się na przyjętej księdze GMP/GHP/HACCP lub/i odpowiednich elementach polityki wewnętrznej marki (zawartych np. w Podręczniku Operacyjnym lub opisach standardów).

Audyt bezpieczeństwa żywności jest jednym z integralnych elementów systemu zapobiegania wystąpienia ryzyka zatruć pokarmowych. Odpowiednio przygotowany audytor weryfikuje, czy przyjęty system jest adekwatny dla faktycznych działań operacyjnych oraz czy w praktyce jest realizowany w sposób prawidłowy. Dodatkowo w przypadku audytów Happy Restaurant, kwestia bezpieczeństwa żywności będzie rozpatrywana w kontekście biznesowym według zasady, że bezpieczeństwo żywności nie ma być przeszkodą, lecz realnym czynnikiem wspierającym sukces finansowy i wizerunkowy marki QSR.

sprawdź naszą ofertę ⇓

Audyt realizowany przez Happy Restaurant będzie uwzględniał takie elementy jak:

 • zgodność realizowanych w praktyce działań z wymogami systemów bezpieczeństwa żywności oraz zgodność systemów bezpieczeństwa żywności z praktycznymi możliwościami ich realizacji
 • analizę obszarów związanych z bezpieczeństwem żywności: produktów, procesów, zagrożeń
 • audyt Punktów Kontrolnych i Krytycznych Punktów Kontroli (CCP)
 • audyt działań korekcyjnych i korygujących
 • analizę zapisów kontrolnych i dokumentacji

W zakres oferowanej procedury audytowej Happy Restaurant wchodzą:

 • Zaprojektowanie checklist i dostosowanie systemu oceny (możliwe jest również wykonanie audytu na chcecklistach klienta)
 • Przeprowadzenie audytu w miejscu i czasie ustalonym z zamawiającym
 • Opracowanie raportu
 • Konsultacja poaudytowa

Audyt może odbyć się jednorazowo lub mieć charakter stałej współpracy w ustalonych interwałach. Możliwe jest działanie na narzędziach klienta (w języku polskim i angielskim) lub zintegrowanie raportów audytów z systemem danej marki.

Audytor zobowiązuje się do utrzymania pełnej  tajemnicy wszystkich kwestii związanych ze współpracą podpisując z zamawiającym Umowę o zachowaniu poufności / Non-disclosure agreement (NDA).