Identyfikacja deficytów efektywności operacyjnej QSR

sprawdź naszą ofertę ⇓

Maki QSR na całym świecie zmagają się z niewystarczającą efektywnością swoich działań. Standardy sieciowe i procedury operacyjne zaprojektowane są w sposób mający zapewniać jak najwyższy poziom realizacji strategii biznesowej, tymczasem praktyka dnia codziennego często jest odległa od modelu. Skutkuje to zmniejszeniem satysfakcji klientów, ze względu na problemy z produktem, obsługą i czystością, zmniejsza się też rentowność, gdyż food cost jest wyższy niż zakładano a koszty pracy wyższe w wyniku niskiej produktywności zespołów. 

Audyt efektywności operacyjnej oferuje podmiotom działającym na rynku QSR niezależną od wewnętrznych nacisków i „wymówek” metodyczną analizę luki po między przyjętymi standardami operacyjnymi marki a ich realizacją w praktyce. Badanie pozwala wychwycić i opisać obszary, w których dochodzi do zmniejszenia efektywności i niewykorzystania potencjału ekosystemu operacyjnego. Diagnoza odbywa się na poziomie operacyjnym, we wskazanym przez zamawiającego miejscu i udziela konkretnych odpowiedzi w zakresie:

  • wartości biznesowej poszczególnych działań – analiza wskaźników efektywności KPI
  • realnych działań i problemów – obserwacja uczestnicząca w restauracji (front + backroom)
  • efektywności zarządzania – analiza stylu zarządzania liniowego i pracy managerów
  • szczegółowego wglądu w kluczowe działania operacyjne – audyt realizacji poszczególnych procesów i procedur

Efektem audytu jest niezależny i profesjonalnie przygotowany raport zawierający szczegółowy i udokumentowany opis luk efektywności oraz obszarów do doskonalenia.

sprawdź naszą ofertę ⇓

W zakres oferowanej procedury audytowej Happy Restaurant wchodzą:

  • Zaprojektowanie checklist i dostosowanie systemu oceny (możliwe jest również wykonanie audytu na chcecklistach klienta)
  • Przeprowadzenie audytu w miejscu i czasie ustalonym z zamawiającym
  • Opracowanie raportu
  • Konsultacja poaudytowa

Audyt może odbyć się jednorazowo lub mieć charakter stałej współpracy w ustalonych interwałach. Możliwe jest działanie na narzędziach klienta (w języku polskim i angielskim) lub zintegrowanie raportów audytów z systemem danej marki.

Audytor zobowiązuje się do utrzymania pełnej tajemnicy wszystkich kwestii związanych ze współpracą podpisując z zamawiającym Umowę o zachowaniu poufności / Non-disclosure agreement (NDA).