You are currently viewing Dlaczego badać otoczenie rynkowe?

Dlaczego badać otoczenie rynkowe?

Istnieje co najmniej siedem powodów, dlaczego warto zbadać otoczenie rynkowe Twojej restauracji.

1. Uniknięcie zagrożeń rynkowych i wewnętrznych, dzięki lepszemu rozpoznaniu w sytuacji.

2. Przewaga konkurencyjna – rzetelna informacja na temat pozycji firmy na tle rynku i konkurencji.

3. Lepsze marże – dobór optymalnych cen, produktów, metod promocji.

4. Skuteczna strategia – możliwość zastosowania strategii rozwoju opartej na empirycznej wiedzy a nie na przypuszczeniach.

5. Bycie krok przed konkurencją – głębsze poznanie klientów i trendów panujących na Twoim rynku.

6. Zaangażowanie klientów w rozwój Twojej marki – badając swoich klientów pokazujesz im, że są dla Ciebie ważni

7. Poprawa jakości usług – dzięki poznaniu własnych słabych stron i tego co dzieje się, poza Twoim polem widzenia